Chuyên Mục Bài Viết

Update bài viết thường xuyên

Đà Nẵng: Điều Chỉnh Cục Bộ Quy Hoạch Chung Tại Một Số Khu Vực Phía Đông Nam

bất động sản đà nẵng

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2348/UBND-SXD ngày 04/4/2018 của UBND TP Đà Nẵng về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tại một số khu vực phía Đông Nam TP Đà Nẵng.

Theo đó, căn cứ Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng, ngày 23/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 895/BXD-QHKT phúc đáp UBND TP Đà Nẵng với nội dung như sau:

Về sự cần thiết điều chỉnh cục bộ đối với 02 khu vực có diện tích 75,26ha gồm khu vực Sân golf thuộc dự án Khu đô thị biệt thự sinh thái công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước 63,45ha và khu vực Dự án mở rộng khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước về phía Đông 11,81ha, Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại Văn bản số 2292/BXD-QHKT ngày 28/9/2017.

Các nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ của UBND TP Đà Nẵng tại Văn bản số 2348/UBND-SXD đáp ứng được quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: Nội dung dự kiến điều chỉnh không ảnh hưởng lớn đến tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung của TP Đà Nẵng; không thay đổi tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của quy hoạch phân khu Đông Nam TP Đà Nẵng; các chỉ tiêu dự kiến về sử dụng đất của 02 khu vực điều chỉnh phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD về quy hoạch xây dựng; mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội là khai thác quỹ đất trống, đã đền bù giải phóng mặt bằng, lâu ngày không triển khai thực hiện kêu gọi đầu tư du lịch theo quy hoạch chung, mang lại nguồn ngân sách lớn cho TP Đà Nẵng.

Đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật các khu vực được điều chỉnh vào quy hoạch chung đã được phê duyệt; tổ chức công bố, công khai, cắm mốc giới ngoài thực địa; lưu trữ hồ sơ đồ án; tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu vực điều chỉnh cục bộ đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch đề xuất áp dụng cho 02 khu vực điều chỉnh theo đề xuất của UBND TP Đà Nẵng.

Tag: bán đất Hòa Xuân Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Share This